Tadao Ando - Fukutake Hall Univeristy of Tokyo - Andrew Pham 45.jpg

Tokyo University Fukutake Hall - Tadao Ando / Tokyo